MICRO LIT

SÜT ENDÜSTRİSİ TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Gıda sektöründe CIP sistemlerde kullanılan, nitrik asit, fosforik asit, noniyonik aktif
madde ve özel inhibitörler ihtiva eden temizlik maddesidir. Bira, konsantre
meyve suyu, süt endüstrilerinde pastörizatör, sterilizatör, seperatör, evaparatör,
tank boru hatları, sağım sistemi ve filitre sistemlerinin temizliğinde kullanılır.
İhtiva ettiği asit türevleri süt taşı, sudan kaynaklanan kireç birikintilerini kolayca
giderir. Yağ, protein ve maya kalıntılarını giderir. 40°C’nin üzerinde düşük köpük
oluşur. Yüksek kirliliklerde bile mükemmel temizlik etkinliği gösterir. Yüksek kalsiyum
bağlama kapasitesi vardır. Süt endüstrisinde, üretim alanlarının her türlü kapalı
sistem makine ve ekipmanlarının asidik temizliğinde kullanılır.
Ph :1-2
Dozaj : %0,5-5 konsantrasyonunda uygulanır