MİCRO LP

KLİMA VE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ DEZENFEKTANI

Legionella pneumophila bakterisinin neden olduğu LEJYONER hastalığına karşı
üretilmiş bir üründür.
Legionella pneumophila bakterisi daha çok sıcak, ışıksız ve rutubetli ortamlarda
görülmektedir. İklimlendirme sistemlerinde dışarıdaki hava sistemin içerisine alınır,
hava sistemin içerisinden geçerken içindeki su ile nemlenir, diğer bakterilerle birlikte
Legionella Pneumophila bakterisi üreyerek hava ile birlikte ortama yayılır. Püskürtme
veya silme metoduyla istenilen şekilde uygulanabilir. Kontrolü sürdürmek için
uygulama 7 günde bir tekrarlanmalıdır. Kullanım şekli: Klima ve ortam temizliginde 1/20 ila 1/50
oranında su ile seyreltilerek kullanılır.
Su Depolarında Kullanımı: Su kanalıyla bulaşma riskine karşı su depolarında sezon başlangıcında
kireç ve pas temizliği yapılmalı, ardından depo dezenfekte edilmelidir.
Sezon boyunca da kullanım suyuna ürün ilave etmek suretiyle bakterilerin üremesi engellenir. Bu işlem her
100 ton kullanım suyu için 1 Kg. ürün haftada 2 defa özellikle sirkülâsyonun minimum olduğu saatlerde
manuel olarak veya dozajlanarak sisteme eklenir. Burada amaç depo tabanındaki sediment katmanında
oluşacak koloniyi kırmaktır. Özellikle yeni açılan işletmelerde ürün bir defaya mahsus olarak şoklama
yoluyla uygulanır. Bu uygulamada 100 ton Suya 4-5 lt ürün ilave edilir. Suyun klorlanması ayrıca yapılmalıdır.
Uygulamasında sularda hafif oranda köpürme görülebilir. Bu durum ürünün dezenfektan özelliğinden
kaynaklanmaktadır. Köpük kesici ilave edilmesi tavsiye edilir.