Edta

EDTA, poliamino karboksilik asit türlerindendir. Yapısında birden fazla -COOH grubu bağlıdır. Bundan dolayı polikarboksilik asit grubundadır. Yapısında -NH2 bağlı olduğundan amino ekini alırlar. Dolayısıyla EDTA poliamino karboksilik asit olarak gruplandırılır. EDTA, etilendiamin tetraasetik asit’ in kısaltmasıdır. Renksiz ve kristalimsi bir katıdır.