Sudkostik %32-%48

Kostik ve kostik soda olarak da bilinen sodyum hidroksit, NaOH formülüne sahip bir inorganik bileşiktir. Sodyum katyonları Na₊ ve hidroksit anyonları OH− içeren beyaz renkli katı bir iyonik bileşiktir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur.