GAZ ALTI KAYNAK ÇAPAK ÖNLEYİCİ

GAZ ALTI KAYNAK ÇAPAK ÖNLEYİCİ

Kaynak, plazma ve lazer işlemi sırasında oluşan çapakların ve eriyen cürufun
metal yüzeye yapışmasını engeller. Kaynak bölgesine ve kaynak ekipmanlarına
25-30 cm mesafeden, çok ince bir tabaka oluşturacak şekilde spreylenir veya
fırça ile sürülür, kaynak işlemine geçilir. Tesiste boya yapılıyor ise aynı ortamda
kullanılmamalıdır.