(NÖTRALİZASYON SIVISI) NÖTÜRLEME SIVISI

NÖTÜRLEME SIVISI

Asitli ortamda yapılan kimyasal pickling işleminden sonra yüzeyde kalan asit
fazlasını almak için sistemin nötralize edilmesi gerekir. Pickling işleminden sonra
kullanılan durulama suyu nötrdür. Ortamda kalan, korozyona neden olan ağır
metallerin çökme pH’ı 9 dur. Durulanan yüzeye nötralizasyon işlemi yapılırsa
ortam ağır metallerden uzaklaştırılmış olur ve böylece korozyon oluşumu da
engellenir. Ayrıca yüzeyde herhangi bir renklenme (sararma) ihtimali de ortadan
kalkmış olur.