(ODOROX) KOKU NÖTRALİZER

KOKU NÖTRALİZER

Havada aktif halde etki gösterebilen ve
havadaki varlığı ile kötü kokulara sebep olan serbest sülfür içerikli merkaptan
moleküllerinin ve amin içerikli yapıların oksitlenerek zararsız ve kokusuz
moleküllere parçalanması ile bertarafı esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda
amaca uygun olarak hazırlanan etkili ürün, özel formüle edilmiş durumdadır ve
minimum kimyasal içeriği ile maksimum etkinin alınacağı bir felsefe ile dizayn
edilmiştir. Özellikle serbest hava ortamında
doğaya ve insana etkisi benzerlerine göre çok düşük olan etken maddeler seçilerek
formülasyonlar gerçekleştirilmiştir. Odorox istenilen etkinliği sağlamak amaçlı olarak dünya
literatürlerinde yer bulmuş ve benzer uygulamalarda güvenli ve çevreci olarak atfedilen klordioksit
(ClO2) gazının stabil hale getirildiği havada kalış süresi artırılmış düşük kullanım dozlarında özellikle
hedef koku moleküllerinin bertarafı için etkinliği artırılmış özel formülasyondur. Diğer etkin maddelerle
birlikte 3000-5000 ppm oranında suda çözülmüş halde stabilize ClO2 içeren formül, bu hali ile kolay
depolanabilir halde bilinen bütün risklerinden kurtarılmış bir ürün durumundadır. Uygulamada ürün
seyreltilerek istenilen derişime getirilmekte ve çalışma güvenlikleri alındığında sağlığı ve doğayı
tehdit eder riskler tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Bununla birlikte havaya püskürtülerek yapılan
uygulamalar ile havadaki reaktif oran 0.3 ppm’in altında olup bu insan sağlığı için tehdit oluşturmayan
MİC (minimum etkin konsantrasyon) değeri olarak belirlenmiş durumdadır. Ürünün dizaynında özel
olarak ön görülen ve ticari sır olan kısım düşük dozlarda havadaki etkinliği artıracak ve havada kalma
süresini uzatacak etkin maddelerin formülasyona eklenmiş olmasıdır. Ayrıca kullanılan bu etkin maddeler
özel olarak seçilmiş insan sağlığını tehdit etmeyen gıda ve ilaçta kullanılabilecek niteliktedir.