(EXTOL EXTRA) TEMİZLEME GÜCÜ ARTTIRILMIŞ KİREÇ VE TORTU ÇÖZÜCÜ

TEMİZLEME GÜCÜ ARTTIRILMIŞ KİREÇ VE TORTU ÇÖZÜCÜ

Pas, tortu, kireç, çimento vb. zor yüzeyleri güçlendirilmiş formülü sayesinde
çözer. Özel inhibitörleri koruyarak hiçbir metal yüzeye zarar vermeyen asidik
karakterli bir üründür.
Kullanım şekli: 1/10 ila 1/25 su ile seyreltilerek kullanılır.