(COSMO COOL WT 6500) KOROZYON VE TAŞ ÖNLEYİCİ

KOROZYON VE TAŞ ÖNLEYİCİ

Endüstriyel su soğutma sistemlerinde, metal yüzeylerindeki korozyon kadar taş
oluşumunu da önlemek için özel formüle edilmiş komple ıslah ürünüdür. Sirkülasyon
sistemlerinin metal yüzeylerinde en düşük korozyon ve en az kirlenmeyi elde etmek
için tasarlanmış polifosfonat-poliakrilat ve organik inhibitörlerin özel bir karışımıdır.
Taş önleyici Cosmo Cool WT 6500' ün kullanımının faydaları şunlardır:
Konsantrasyona bağlı olarak inhibe edici gücü, bu etkinliğin uzun süre devam etmesi,
sıcaklık, pH ve sistem kirleticilerine karşı kararlılığı, formülasyondaki diğer
bileşenlerle uyumluluğu.
Cosmo Cool WT 6500 klora karşı kararlıdır, kimyasal bozulma pratik olarak gerçekleşmez ve antikorozif
etkinliği yükselten maddelerin varlığında da aynıdır. Kirletici kimyasal maddeler içermez ve bütün organik
aktif bileşikleri biyolojik olarak bozulabilir. Soğutma sistemlerine, suyun kimyasal özelliklerine ve sistem
verilerine (akış, hacim, sıcaklık, vb.) bağlı olarak 5-10 ppm arasında beslenir. Kimyasal bir sıvıdır, suyla
seyreltilerek veya konsantre halde bir dozaj pompası ile devreye dozajlanabilir. Besleme ünitesi paslanmaz
çelikten veya plastikten yapılmalıdır. Korozyon inhibitörleri, köpük kesiciler, biyositler, klor dahil su ıslahında
kullanılan birçok bileşiğin bulunduğu sistemlerle uyumlu olmakla beraber Cosmo Cool WT 6500' nin
soğutma suyu ıslahında kullanılan diğer kimyasallarla karıştırılmasını tavsiye edilmemektedir.