(Cosmo Ct 4010) BUHAR KAZANI KIŞIR İNHİBİTÖRÜ

BUHAR KAZANI KIŞIR İNHİBİTÖRÜ

Buhar kazanı Kışır İnhibitörü

Buhar kazanlarında kullanılan organik katalizatörlü, köpük kesicili, kombine, konsantre, polifosfonat bazlı yeni jenerasyon bir kimyasaldır, sürekli olarak degazör veya besi tankı çıkışına dozlanır. Başlangıç dozajı 100 gr. /ton su olarak uygulanır. Devam dozu, sistemde

3-5 ppm. fosfat miktarı sağlanacak şekilde sürdürülür. Buhar kazanına kadar, kimyasal yapısı kesinlikle bozulmaz. Sadece sistemde sertlik tuzları varlığında reaksiyon oluşturur. Yapısındaki polymer ve dispersantlarla yeni oluşumları askıda tutarak dip ve yüzey blöfleriyle sistemden kolaylıkla a İmalarını sağlar. Yüksek alkali ortamlı ve çok kirli sistemlerde, yapısındaki köpük önleyici sayesinde buharın sistemden temiz çekilmesini sağlar.