(COSMO CT 6030) BUHAR KAZANI KOROZYON İNHİBİTÖRÜ

BUHAR KAZANI KOROZYON İNHİBİTÖRÜ

Katalize sülfat bazlı oksijen tutucu, kışır önleyici ve temizleyici, alkalinite ayarlayıcı
yeni jenerasyon bir üründür. Özelliği tek ürün içerisinde birçok işlevi yerine
getirmesidir. Bunlar hızlı oksijen önleme, istenmeyen tortuların önlenmesi ve
temizliği ile alkali kontrolünün gerçekleştirilmesidir. CT 6030+ için dozaj,
sistemin çalışma şartlarına bağlıdır. Sürekli olarak degazör veya besi tankı
çıkışına dozlanır. Dozaj pompası kullanılıyorsa, soğuk yumuşak suyla seyreltilerek
kullanılmalıdır. Başlangıç dozajı 150 gr/ton su olarak uygulanır.
Devam dozu, sistemde 20 - 40 ppm sülfat fazlası sağlanacak şekilde sürdürülür. CT 6030+, atmosferdeki
oksijeni absorblayabileceği için uzun süre ağzı açık ambalajda bırakılmamalıdır.