(COSMO GEO) JEOTERMAL SULAR İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

JEOTERMAL SULAR İÇİN KİREÇ VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

Özel seçilmiş molekül ağırlığı nedeniyle threshold inhibisyon etkisi çok yüksek bir
ürün olup kalsiyum ve magnezyum tuzlarını çok düşük dozajlarda dahi stabilize
ederek çökmelerini, dolayısıyla kışır (scale) ve depozit oluşumunu önler.
Jeotermal sularında, scale (kısır) ve depozit oluşumlarına karşı geliştirilmiş bir
inhibitördür. Kalsiyum ve magnezyum tuzlarını stabilize ederek çökmelerini engeller,
dolayısıyla kışır (scale) oluşumunu önlemektedir. 21 CFR 173. 310
(Central Food Regula ons-ABD)'a uygun olup, kesinlikle monomer akrilamidden
imal edilmediği için gıda ile ilgili tesislerde de kullanılabilir.