(COSMO LİNE CD 100) SOĞUTMA SUYU GENEL DİSPERSANTI

SOĞUTMA SUYU GENEL DİSPERSANTI

Soğutma suyu devrelerinde askıda katı maddelerden, demirden ve biyolojik
kirlilikten kaynaklanan depozit oluşumunu önleyerek ısı transfer verimini artırır.
Ağır metaller içermemesi nedeniyle çevre açısından zararlı değildir.
Klorlama verimini artırır. Sistemde kullanılacak CD 100+ miktarı çalışma
koşullarına, sistem suyunun analizine ve askıda katı madde miktarına bağlıdır.
Normal dozaj miktarı 10-50 ppm arasında değişir. CD 100+ ile su sirkülasyon
devrelerinde askıda katı maddelerden kaynaklanan depozit oluşumunu önlemek
ve biositlerin verimlerinin arttırılması amacıyla hazırlanmıştır. İnsan ve çevre sağlığı açısından herhangi
bir zararı yoktur.