(COSMOCİD) YOSUN VE BAKTERİ ÖNLEYİCİ

YOSUN VE BAKTERİ ÖNLEYİCİ

Yüzme havuzlarında, büyük su rezervuar ve depolarında yosun
önleyici ve dezenfektan olarak kullanılır. Klor içermeyen, dolayısıyla kötü koku
içermeyen ve uzun süreli biyolojik koruma sağlayan etkili bir biyosittir.
Göz ve cildi tahriş etmez. Asidik ve alkali ortamlarda, geniş pH aralığında, sert
sularda ve serbest klorun bulunduğu ortamlarda stabilitesini kaybetmeden
kullanılabilir. Günlük kontrol gerektirmemektedir. Sülfat indirgen bakterileri etkisiz
hale getirerek oluşabilecek kötü kokuları önlemektedir.
Mikrobiyal metabolizmalar ortadan kaldırarak metale ve betona korozif etkisini önler. Kesinlikle köpük
yapmaz (non-foaming). Pompa ve sisteme korozif etkisi yoktur (non-oxidizing). Kullanımı kolaydır.
Kullanımında özel bir ekipman gerektirmez. Uçucu değildir. Buharlaşmayla kaybolmaz. Çevreye ve
insana zararlı olmadığı, yüzme havuzlarında ve içme sularında kullanılabilirliği Department of
Environment - U. K., DWI (Drinking Water Inspectorate) tarafından onaylanmıştır. Sistemdeki
mikrobiyolojik oluşuma göre teknik bölümümüzün tavsiye edeceği dozajlarda düzenli veya şok uygulama
şeklinde kullanılır. Yosunlara karşı: Başlangıç dozajı olarak 40 ppm ve haftada bir kez 10 ppm kullanılmalıdır.
Bakterilere karşı: 100 ppm' lik başlangıç dozajı bakteri seviyesini kontrol etmektedir. Ayrıca düzenli kullanım
olarak haftada bir kez 10 ppm olarak kullanılmalıdır. Suyun bulanması durumunda 40-60 ppm acil
doz tavsiye edilir.