(GEN SOLEX PLUS) AĞIR KİR YAĞ SÖKÜCÜ

AĞIR KİR YAĞ SÖKÜCÜ

Bilhassa kurumuş, katranlaşmış yağ ve gresi temizler. Biyolojik olarak çözünür.
Pek çok yüzeyde güvenle kullanılır. Gen Solex Plus çok etkili bir sökücüdür. Bazı
yüzeylerin temizlikten önce küçük bir kısmında deneme yaparak boyanın
etkilenmediğini görürüz. Gen Solex Plus'ın oranını azaltıp arttırabilirsiniz.
Püskürtücü ile yaptığınız temizlik uygulamalarında, Gen Solex Plus çözeltisini
temizlenecek yüzeye püskürttükten sonra bir kaç dakika bekleyip çözünen yağ ve
kiri temiz bir bez ile siliniz. Bazı ağır yağ ve kirlerde ovalama gerekebilir. Kalıntıları
su tutarak uzaklaştırılabilir. Günlük temizlikte 1 birim Gen Solex Plus'ı 4 birim ile
20 birim su arasında çoğaltarak kullanabilirsiniz.