(Gns-76) MOTOR SÜTÜ DİK YÜZEYLER İÇİN KONSANTRE YAĞ ÇÖZÜCÜ

MOTOR SÜTÜ DİK YÜZEYLER İÇİN KONSANTRE YAĞ ÇÖZÜCÜ

Aromatik solvent içerikli su ile seyreltilebilen bir temizleyicidir. Geleneksel ağır
yağ alma işlemlerinde kullanılan, dikey yüzeylerden akıp kirlilik yaratabilen
solventlere alternatif olarak geliştirilmiştir. Su ile seyreltilip dik yüzeylere
püskürtüldüğünde, yüzeyde kalarak daha uzun süre etki eder, böylelikle
uygulama tekrarı gerektirmez. Kremsi emülsifiye yapısı, görsel olarak yüzeyin
tamamen kaplandığını gösterir. Basınçlı su ile durulandığında, emülsifiye olmuş
kir kolaylıkla daha sonraki seyreltmeler ve ayrıştırmalar için rahatlıkla depolanabilir.
Alışılmış solventlerin aksine tekrar uygulanması gerektiğinde ıslak yüzeye uygulanabilir
etkin bir şekilde çalışmaya devam eder. Geleneksel solventler gibi daldırma tanklarında ve fırça
ile de uygulanabilir.
Uygulama Şekli: Kara taşıtlarının motorlarında, petrol tanklarında, denizde seyreden petrol tanklarında,
gemi sintinelerinde, petrol ve zift terminalleri olan doklarda alt takım ve buji temizliğinde, araç gövdelerinde
ağır kirli makinelerde, makinelerin zor erişilen parçalarında kullanılabilir.
Kullanım Şekli: 1/3 ila 1/5 su ile seyreltilerek kullanılır.