(MET READY 21) KAPLAMA VE BOYAMA ÖNCESİ METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

KAPLAMA VE BOYAMA ÖNCESİ METAL YÜZEY HAZIRLAYICI

Sadece bir işlemde metal yüzeyleri mikron derecede aşındırarak, pası ve yağı
temizler. Fosfat kaplar. Yüzeyi kaplamaya ya da boyaya hazırlar. Kaplama
ve boya kalitesini arttırır. Üretim alanlarında zaman ve maliyeten tasarruf sağlar.
Kullanım şekli: Metal yüzeydeki yağ ve pas oranına göre 1/5 ila 1/15
oranında su ile seyreltilerek kullanılır.